OK

OK Cancel

Thank you

Close

Previous

DE HOOFDHUID: EEN WATERBRON

Een sterke drang naar water!

De hoofdhuid is verre van droog. Het vochtgehalte wordt geschat op 10%, wat ongeveer het dubbele is van het hydratatieniveau in andere delen van de huid. Het grootste aandeel van dat water, bij benadering zo’n 80%, vinden we terug in de dermis (de lederhuid). Dat percentage neemt echter af bij het ouder worden. Belangrijk om weten is wel dat de soepelheid van de hoofdhuid deels afhankelijk is van het hydratatieniveau. Wanneer het vochtgehalte onder de 10% komt, verzwakt de hoornlaag en worden de biomechanische eigenschappen (zoals soepelheid, cohesie...) aangetast.

Een eindeloze waterbron…
Er wordt continu water in de dermis binnengebracht via de bloedsomloop. Dat water wordt vervolgens verder verspreid over de epidermis (opperhuid) van de hoofdhuid. In tegenstelling tot wat door velen verondersteld wordt, kan de huid geen vocht aan de omgeving onttrekken. Enkel in uitzonderlijke situaties kan een kleine hoeveelheid water doordringen in de hoornlaag, bijvoorbeeld tijdens langdurig baden.

…en een eindeloos waterlek
Het water dat verspreid wordt in de lederhuid en dan doordringt in de lagen van de hoofdhuid, gaat na een poos verloren door diffusie en verdamping. Dit proces wordt transepidermaal waterverlies (TEWL of TWL) genoemd en is nodig om de hoofdhuid optimaal gehydrateerd te houden. De hoeveelheid water die verloren gaat door TEWL is gelukkig zeer miniem.

Wist u dat?

Zoals u inmiddels al wist, bevat de hoofdhuid twee keer zoveel water  als de huid van andere lichaamsdelen. Voor een gezonde hoofdhuid is er een balans nodig tussen aanvoer en verlies van water. Bij een gezonde hoofdhuid - een huid in goede conditie - is de balans tussen watertoename en waterverlies dan ook cruciaal. En er zijn tal van manieren om die natuurlijke hydratatie van de hoofdhuid te bestendigen.

Natuurlijke processen voor een optimale vochtbalans

De hoornlaag van de hoofdhuid (en van andere lichaamsdelen) is efficiënt uitgerust om waterverlies in te dijken. Daarbij spelen lipiden (lichaamseigen vetten) een cruciale rol door in de hoornlaag een goed georganiseerde structuur te vormen. Dit zogenoemde ‘lipidencement’ vormt samen met het celmembraan (een selectief doorlatende structuur die als wand fungeert) en de hydrolipidenlaag (een mengsel van lipiden, talg en zweet bovenop de hoornlaag) een regulerende barrière voor een optimale vochtbalans.
Bovendien houden NMF (Natural Moisturizing Factors; in het Nederlands ook aangeduid met de term Natuurlijke Hydraterende Factoren) water vast in de cellen van de hoornlaag. Deze factoren zijn een concentraat van verschillende hygroscopische (wateraantrekkende) stoffen zoals aminozuren, ureum, organische zuren, glycerol, minerale zouten en eenvoudige suikers.

Voor Dercos staat deze kennis over de hoofdhuid aan de basis van een hele lijn haarverzorgingsproducten. Deze expertoplossingen voor onder meer hydratie of revitalisatie van de hoofdhuid vindt u in een verkooppunt bij u in de buurt.

Scalp_Water_source